email-icon [email protected]
phone-icon + 66.(0)2.995 7470–1
logo

Cleanroom

  • Home
  • /
  • NEBB คือใคร สำคัญต่อ Cleanroom อย่างไร อัปเดตล่าสุด 2024

NEBB คือใคร สำคัญต่อ Cleanroom อย่างไร อัปเดตล่าสุด 2024

NEBB คือใคร สำคัญต่อ Cleanroom อย่างไร อัปเดตล่าสุด 2024

สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม การสร้าง “มาตรฐาน” นับเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน ข้อดีช่วยสร้างกฎเกณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ลดความซับซ้อน โดยในอุตสาหกรรมก่อสร้างและทดสอบ Cleanroom นิยมใช้มาตรฐาน NEBB ทั่วโลก 

ในคอนเทนต์นี้ VOV พามาทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์กรระดับโลกที่ชื่อ NEBB รวมถึงบทบาทความสำคัญที่มีต่อ “คลีนรูม” ห้องสะอาด ห้องปราศจากฝุ่น ห้องไร้เชื้อโรค ซึ่งได้รับความนิยมในทุกอุตสาหกรรม 

ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า ในอดีตหลักเกณฑ์ชี้วัดเกี่ยวกับ Cleanroom มีเป็นจำนวนมาก ต่างฝ่ายต่างก็มีมาตรฐาน เขียนกติกาขึ้นเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่ระดับโลก, ภูมิภาค, ประเทศ ไล่ไปจนถึงมาตรฐานของบริษัทต่าง ๆ ก็มีให้เห็นอยู่เต็มไปหมด

เมื่อมีมาตรฐานการรับรองเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก นานวันก็เริ่มสับสน ต่างฝ่าย ก็ต่าง…งง คุยกันไม่รู้เรื่องสักที เพราะถือกติกากันคนละเล่ม ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า ISO ขึ้นมา เพื่อออกแบบมาตรฐานในเรื่องธุรกิจ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรทัดฐานที่ตรงกัน โดยเปิดโอกาสให้หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม และสร้างมาตรฐานขึ้นมา เพื่อใช้ร่วมกันในที่สุด (อ่านบทความเกี่ยวกับ ISO คลิกที่นี่)   

เมื่อมี ISO เป็นกติกาแล้ว ต่อมาก็เป็นในส่วนขององค์กรที่เข้ามามีบทบาท รวบรวมข้อมูล พร้อมบังคับใช้อย่างเข้มงวด โดยองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล คือ NEBB

 

ทำความรู้จัก เกี่ยวกับ NEBB

สำหรับ NEBB คือ องค์กรทำหน้าที่ให้การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร มีรูปแบบการจัดตั้งในรูปแบบเอกชน ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาปี 1971 ช่วงแรกทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการทำงานจากแหล่งต่าง ๆ มาอ้างอิง จากนั้น จึงพัฒนาเพื่อสร้างเป็นมาตรฐาน ISO อย่างที่รู้จักกัน 

คำว่า NEBB ย่อมาจาก National Environmental Balancing Bureau โดยกระบวนการทดสอบตามขั้นตอน NEBB Firm / NEBB Cirtification มีความละเอียด ซับซ้อน รวมไปถึงการทดสอบที่เข้มงวดมาก จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ที่สำคัญทีมงานทุกคนต้องผ่านการอบรม พร้อมได้การรับรองจาก NEBB โดยตรงอีกด้วย

หน้าที่ของ NEBB คือ สร้างมาตรฐาน และรักษาคุณภาพ ผ่านการให้ความรู้จากองค์กร ลงมาสู่ผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคที่เป็นสมาชิกของ “เอ็นอีบีบี” โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมและรับรองจาก NEBB สามารถนำเสนอมาตรฐานการรับรอง, ขั้นตอนการตรวจสอบที่เหมาะสม, ข้อมูลจำเพาะ, การสัมมนา, ผ่านโปรแกรมการรับรองคุณภาพของ NEBB ให้กับลูกค้าที่สนใจได้
 

ทั้งนี้ NEBB Firm เปรียบเสมือน “การรับประกันคุณภาพ” มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล องค์กรชั้นนำทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลก ล้วนให้ความเชื่อมั่นมากเป็นพิเศษ

 

NEBB การรับรอง มีกี่ประเภท

 

NEBB ให้การรับรองคุณภาพเรื่องใดบ้าง

อัปเดทล่าสุด 2024 ปัจจุบัน NEBB ให้การทดสอบและรับรองคุณภาพ เกี่ยวกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร มีทั้งหมด 8 ประเภท ดังนี้

1. ทดสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคาร (BET)

การรับรอง NEBB ประเภทแรก เริ่มจาก BET หรือ Building Enclosure Testing คือ ขั้นตอนประเมินและตรวจสอบ ทั้งในเรื่องเอกสาร รวมไปถึงการออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ เช่น ทดสอบแรงดันอากาศภายในอาคาร, ทดสอบการรั่วไหลของน้ำ ฯลฯ 

ผลสำเร็จของการทดสอบ BET ตามหลักการ NEBB ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร คุ้มค่า และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงด้วย

 

2. การรับรองอุปกรณ์ภายในอาคาร (Cx)

ต่อมาเป็นเรื่อง Cx - Building Systems Commissioning เป็นกระบวนการทดสอบ ให้การรับรองอุปกรณ์และระบบ ซึ่งติดตั้งภายในอาคารทั้งหมด สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบตามที่ระบุไว้หรือไม่

หัวข้อการทดสอบ Cx ของ NEBB เข้มงวดมาก และมีมาตรฐานสูงกว่าการรับรองทั่วไป โดยมอบการรับรองกับเจ้าของอาคาร, สถาปนิก, วิศวกร และผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคภายในอาคาร Service Provider  ในอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบ HVAC, ระบบแอร์, ระบบอินเตอร์เฟซ ฯลฯ

นอกจากนี้ Cx ยังครอบคลุมไปถึงการวางแผนองค์กร, การจัดทำเอกสาร ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานของอาคารไว้สูงสุด

 

3. ทดสอบ Cleanroom (CPT)

การรับรองคุณภาพในประเภทนี้ มีความเกี่ยวข้องโดยตรง และสำคัญต่อการทดสอบ Cleanroom มากที่สุด สำหรับ CPT - Cleanroom Performance Testing คือ การทดสอบประสิทธิภาพห้องคลีนรูม, ห้องสะอาด, ห้องปราศจากเชื้อโรค, ห้องไร้ฝุ่น

โดยการทดสอบห้อง Cleanroom ในรูปแบบ CPT ตามข้อกำหนดของ NEBB ต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านการรับรองจากองค์กร NEBB โดยตรงเท่านั้น ! พร้อมเครื่องมือการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ภายใต้ข้อกำหนดที่เข้มงวด

Cleanroom ที่มีความสะอาด ปราศจากฝุ่น และตรงสเปกตาม Class ที่ระบุไว้ จะถูกนำไปใช้งานด้านวิทยาศาสตร์, การแพทย์ และอุตสาหกรรมการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ห้องผ่าตัด, ห้องผลิตยา, ห้องผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, โรงงานบรรจุอาหาร, โรงงานผลิตชิ้นส่วนแว่นตา, อุตสาหกรรมทหาร ฯลฯ

 

4. ทดสอบระบบตู้ดูดควัน (FHT)

FHT - Fume Hood Performance Testing คือ การทดสอบประสิทธิภาพ “ตู้ดูดควัน”  (Fume Hood) เพื่อออกแบบพร้อมตรวจสอบวิธีระบายอากาศที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งานในห้องปฏิบัติการประเภทต่าง ๆ

การรับรองและทดสอบในด้าน FHT ครอบคลุมไปถึงการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพการทำงาน ตู้ดูดควันนิยมใช้งานทั้งในโรงพยาบาล, ห้องวิจัย และอุตสาหกรรมการผลิต

สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ FHT ตามแนวทางของ NEBB ได้ยึดตามหลักเกณฑ์ของ ASHRAE 110 และ ANSI Z9.5 ซึ่งได้การยอมรับมากที่สุดในโลก

 

5. ทดสอบและวัดระดับเสียง (SM)

ในอดีต การทดสอบความดังของเสียง SM - Sound Measurement ถูกรวมไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาคผนวก ร่วมกับการทดสอบแรงสั่นสะเทือน แต่ปัจจุบัน (อัปเดทล่าสุด 2024) มีความสำคัญมากขึ้น จึงถูกแยกประเภทออกมาเป็นหัวข้อเฉพาะตัว

โดยการทดสอบระดับเสียง ต้องดำเนินการด้วยเครื่องมือทันสมัย รวมถึงมีวิธีตรวจสอบในภาคปฏิบัติ หรือ ระหว่างเครื่องจักรทำงาน (ใช้งานจริง) เปรียบเทียบกับเอกสารการก่อสร้างของอาคาร

ระดับเสียงที่เหมาะสม ช่วยยกระดับและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน รวมไปถึงรักษาสภาพแวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบอีกด้วย

 

6. การทดสอบอาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (RCx)

ในส่วนของ RCx - Retro - Commission of Existing Buildings คือ การรวมรวมข้อมูล ทดสอบ วิเคราะห์ ตลอดจนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และจัดทำเอกสารข้อเท็จจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารที่ใช้งานอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ความสำคัญของใบรับรองประเภท RCx โดยทางด้าน NEBB จัดทำการทดสอบ และรับรองหัวข้อนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจ, เจ้าของอาคาร, ผู้รับเหมา, ผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์และโครงสร้าง มีโอกาสได้แก้ไขประสิทธิภาพ พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

 

7. ทดสอบความสมดุล (TAB)

นับเป็นอีกหนึ่งในประเภทการทดสอบที่สำคัญ (มาก) สำหรับ TAB - Testing, Adjusting and Balancing คือ การทดสอบประสิทธิภาพ, การออกแบบ และการปรับปรุงอาคารให้มีความสมดุล เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องมือพิเศษ และมีประสิทธิภาพสูง 

การใช้เครื่องมือพิเศษ ในการทดสอบความสมดุลตามหลัก TAB มีเหตุผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของตัวระบบ และประเมินอุปกรณ์ ช่วยให้ “เจ้าของอาคาร” รวมถึง “ผู้เช่า” ได้รับประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด และลดต้นทุนด้านต่าง ๆ ลงด้วยเช่นกัน 

 

8. ทดสอบแรงสั่นสะเทือน (VM)

การทดสอบและประเมินของ NEBB ในประเภทสุดท้าย VM - Vibration Measurement คือ การวิเคราะห์แรงสั่นสะเทือน ปัจจุบันมีความจำเป็นมาก โดยเฉพาะในโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งมีเครื่องจักรทำงานตลอดเวลา (อาจจะ 8 - 16 ชั่วโมง/วัน)

การตรวจสอบและวิเคราะห์แรงสั่นสะเทือน ช่วยประเมินในเรื่องความเสี่ยงด้านโครงสร้างอาคาร, ความปลอดภัย รวมไปการคำนวณต้นทุนค่าบำรุงรักษอาคารได้อีกด้วย

ทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ NEBB ประวัติความเป็นมา รวมถึงหัวข้อการทดสอบ และรับรองทั้ง 8 ประเภท ซึ่งองค์กรให้การรับรองอยู่ในปัจจุบัน สำหรับ VOV เรามีทีมงานที่ผ่านการอบรม และรับรองจาก NEBB โดยตรง สามารถออกใบรับรองคุณภาพการทดสอบ Cleanroom ในระดับอุตสาหกรรมได้ รู้ผลทันที นับเป็นเจ้าแรก ๆ ในไทยที่ให้การทดสอบประสิทธิภาพ Cleanroom

 

สรุปให้อ่านง่าย

 

NEBB ให้บริการทดสอบและประเมินคุณภาพ “สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร” รวม 8 ประเภท ประกอบไปด้วย ทดสอบออกแบบและก่อสร้างอาคาร (BET), รับรองอุปกรณ์ภายในอาคาร (Cx), ทดสอบ Cleanroom (CPT), ทดสอบระบบตู้ดูดควัน (FHT), วัดระดับเสียง (SM), ทดสอบอาคารปัจจุบัน ตึกผ่านการใช้งาน (RCx), ทดสอบความสมดุล (TAB) และ ทดสอบแรงสั่นสะเทือน (VM) โดยทาง Cleanroom Testing by VOV มีทีมงานที่ผ่านการอบรมและรับรองจาก NEBB โดยตรง พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

 

“ NEBB Firm เปรียบเสมือน “การรับประกันคุณภาพ” มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล องค์กรทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นมากเป็นพิเศษ”