email-icon [email protected]
phone-icon + 66.(0)2.995 7470–1
logo

Cleanroom

  • Home
  • /
  • Cleanroom Testing ห้องต่างๆในโรงพยาบาล ที่ควรผ่านการทดสอบ NEBB

Cleanroom Testing ห้องต่างๆในโรงพยาบาล ที่ควรผ่านการทดสอบ NEBB

Cleanroom Testing ห้องต่างๆในโรงพยาบาล ที่ควรผ่านการทดสอบ NEBB

Cleanroom Testing ห้องต่างๆในโรงพยาบาล ที่ควรผ่านการทดสอบมาตรฐาน NEBB

วันนี้ Cleanroom by VOV จะมาแนะนำ สถานที่สำคัญภายในโรงพยาบาล ที่ควรทดสอบ Cleanroom อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อบุคคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการใช้งานในโรงพยาบาล 
 

1) ห้องผ่าตัด (Operating Room / Operating Theater)

สถานที่สำคัญที่ต้องควบคุมเรื่องความสะอาดเป็นอันดับต้นๆก็คือ ห้องผ่าตัด หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า ห้อง OR (Operating Room)

โรงพยาบาลและคลินิกใหญ่ๆ ที่มีห้องผ่าตัด ควรลดโอกาสการติดเชื้อของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด และลดโอกาสการได้รับเชื้อของบุคลากรการแพทย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วย

เพราะหากห้องผ่าตัดมีสิ่งแปลกปลอม หรือ มีอากาศรั่วไหล (Leak) ก็อาจทำให้ผู้ป่วยสามารถติดเชื้อขณะทำการผ่าตัดได้


2) ห้องฉุกเฉิน ICU (Intensive Care Unit)

ห้อง ICU หรือ Intensive Care Unit เป็นห้องที่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพขั้นวิกฤต หรือ ที่เรียกว่าผู้ป่วยวิกฤตนั่นเอง โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภายในห้องนี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรง หรือมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำการติดตามและเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

เนื่องจากห้องฉุกเฉินโดยทั่วไป มักไม่ได้ออกแบบติดตั้งแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพอที่จะกรองเชื้อแบคทีเรียได้ ทำให้พื้นที่อาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมีเชื้อแบคทีเรียปะปนในอากาศได้ จึงควรมีการทดสอบระบบระบายอากาศทั่วไป (Airflow Velocity / Volume Test) ในห้องฉุกเฉิน เพื่อให้ตัวกรองมีประสิทธิภาพและช่วยให้ประหยัดพลังงานในการใช้งานระบบระบายอากาศได้ด้วย

 

3) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Medical Laboratory)

ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง เช่น ปัสสาวะ เลือด และ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องมีการทดสอบห้องคลีนรูมเช่นเดียวกัน!

การทดสอบอุณหภูมิ (Temperature Test) ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากที่ช่วยในการเก็บรักษาตัวอย่าง เพื่อคงประสิทธิภาพสภาพลักษณะตัวอย่างไม่ให้แปรสภาพก่อนนำมาใช้งาน

 

4) ห้องพักผู้ป่วยแรงดันลบ (Negative Pressure Isolation Room)

เมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวไปยังห้องพักแรงดันลบ โดยเป็นห้องสะอาดที่ปลอดเชื้อ และมีความดันภายในห้องเป็นลบ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เชื้อเล็ดลอดออกมาสู่บริเวณต่างๆในโรงพยาบาลได้ ห้องชนิดนี้เป็นห้องที่ใช้สำหรับป้องกันเชื้อโรคโดยเฉพาะ จึงควรได้รับการทดสอบเพื่อไม่ให้มีความผิดปกติของห้อง

บางห้องอาจพบการรั่วไหลของอากาศได้ ต้องทำการทดสอบเพื่อทำการปิดรอยรั่ว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของห้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและสามารถคุมแรงดัน (Pressure Test) ภายในห้องได้

Photo : https://tobacco21.org/analysis-of-factors-associated.../

 

5) ห้องพักผู้ป่วยแรงดันบวก (Positive Pressure Isolation Room)

สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ขั้นวิกฤตหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำ ในกรณีที่คนไข้มีสุขภาพอ่อนแอมาก ห้องพักแรงดันบวกจะช่วยป้องกันเชื้อจุลชีพหรือสิ่งปนเปื้อนเข้ามาภายในห้อง ซึ่งห้องเหล่านี้จะถูกออกแบบให้อากาศสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้อีก โดยผ่านแผ่นกรอง HEPA Filter ที่มีประสิทธิภาพสูง

บางครั้ง HEPA Filter อาจมีการรั่วไหล เราจึงควรทำการทดสอบเพื่อไม่ให้ฝุ่นหรือเชื้อโรคเล็ดลอดออกมาจากแผ่นกรองเหล่านี้เข้าไปทำลายระบบต่างๆในตัว Filter Installation Leak Test

 

6) ธนาคารเก็บสเต็มเซลล์ (Stem Cell Banking)

Stem Cell คือ เซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาเป็นเซลล์ประเภทต่างๆได้ มีตั้งแต่ เซลล์กล้ามเนื้อไปจนถึงเซลล์สมอง บางกรณีสามารถแก้ไขเนื้อเยื่อที่เสียหาย โดยใช้ Stem Cell

แต่รู้หรือไม่? ธนาคารที่เก็บ Stem Cell ต้องได้รับการทดสอบเช่นเดียวกัน !

เนื่องจากสถานที่เก็บ Stem Cell เป็นห้องคลีนรูมโดยเฉพาะ จึงต้องมั่นใจเรื่องของความสะอาดและปลอดเชื้อ เพื่อที่จะไม่ให้มีเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปรวมกับ Stem Cell

เช่น การทดสอบห้องเก็บ Stem Cell นอกจากจะต้องควบคุมแรงดันอากาศในห้องให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิของ Stem Cellแล้ว ยังช่วยลดความเสียหายให้กับ Stem cell น้อยที่สุดได้อีกด้วย

VOV International Co., Ltd ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบห้องคลีนรูมของคุณ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล NEBB 14644-1 เราการันตีคุณภาพและประสบการณ์โดยทีม NEBB Certified Firms