email-icon [email protected]
phone-icon + 66.(0)2.995 7470–1
logo

Door Studio

  • Home
  • /
  • SENSOR อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ คุมการเปิด-ปิด เพิ่มความปลอดภัย

SENSOR อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ คุมการเปิด-ปิด เพิ่มความปลอดภัย

SENSOR อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ คุมการเปิด-ปิด เพิ่มความปลอดภัย

วันนี้ Door Studio จะมาเล่าถึงอุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ ที่นอกจากจะควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติแล้ว ยังสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วย!

เรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์เสริมตัวแรกกันเลย...

Sensor (เซนเซอร์) คืออะไร?

Sensor (เซนเซอร์) คือ อุปกรณ์ตรวจจับการทำงาน ขึ้นอยู่กับชนิดของ Sensor โดยอุปกรณ์จะสร้างสัญญาณตรวจจับดูการเคลื่อนไหว ในบริเวณพื้นที่นั้น ช่วยควบคุมการเปิด-ปิดของประตู การใช้ Sensor จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

Sensor ที่ใช้กับประตูอัตโนมัติ สามารถแบ่งได้ 3 แบบ

Microwave-Sensor

1) Microwave Sensor มีลักษณะเฉพาะ คือ

• สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือวัตถุต่างๆ
• มีการตอบสนองรวดเร็ว
• มีความสูงระดับเซนเซอร์ที่ใช้ (ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์)
• ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
• ตรวจจับพื้นที่บริเวณกว้าง พื้นที่สัญจรคับคั่ง ประตูทางเข้าอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า , สถานบันเทิง , โรงแรม , อาคารสำนักงาน

Infrared-Sensor

2) Infrared Sensor มีลักษณะเฉพาะ คือ

• สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือวัตถุต่างๆ
• ไวต่อแสง และ อุณหภูมิที่เกิดขึ้น
• ตรวจจับบริเวณพื้นที่จำกัด / พื้นที่ส่วนตัว (Private Zone) / พื้นที่สัญจรเบาบาง เช่น บ้านพักคนชรา , โรงพยาบาล , โรงแรม

Motion-Sensor

3) Motion Sensor มีลักษณะเฉพาะ คือ

• ใช้เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบประตูอัตโนมัติ โดยมีระบบตรวจจับ 2 ชั้น
• ใช้ทั้ง Microwave Sensor และ Infrared Sensor พร้อมกัน
• สามารถปรับระยะความกว้าง ความสูงของ Sensor ได้ ทำให้ Sensor ตอบสนองรวดเร็ว
• ตรวจจับบริเวณทางเข้าอาคาร , ประตูสำนักงาน , โรงพยาบาล , ห้างสรรพสินค้า , โรงแรม , โรงงานอุสาหกรรม

นอกจาก Sensor ทั้ง 3 ชนิดข้างต้นแล้ว ยังมี Sensor อีกชนิด ที่สามารถติดตั้งข้างประตูทั้ง 2 ข้าง ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และ ลดความเสียหายของประตูอัตโนมัติได้! เรียกว่า Safety Sensor

Safety-Sensor

Safety Sensor หรือ Side Mounting ( เรียกอีกชื่อว่า ตาแมว )

เป็น Sensor ที่ติดตั้งด้านข้างประตู จะยิงลำแสงเป็นเส้นตรงเพื่อตรวจจับวัตถุ โดยติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 30-60 cm. เพื่อป้องกันประตูหนีบ ในกรณีคนยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างประตู