email-icon [email protected]
phone-icon + 66.(0)2.995 7470–1
logo

Cleanroom

  • Home
  • /
  • CBD Cleanroom คืออะไร ทำไมถึงจำเป็นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันกัญชา

CBD Cleanroom คืออะไร ทำไมถึงจำเป็นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันกัญชา

CBD Cleanroom คืออะไร ทำไมถึงจำเป็นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันกัญชา

CBD คืออะไร?

น้ำมันกัญชา (Cannabidiol: CBD Extraction) คือ สารที่ได้จากการสกัดกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์ มีสรรพคุณในเรื่องของการดูแลสารสื่อประสาท (Receptor) ในร่างกาย บำบัดอาการซึมเศร้า ดูแลรักษาผู้ป่วยไขข้ออักเสบ ป้องกันโรคลมชัก ป้องกันโรคนอนไม่หลับ ฯลฯ
 

พันธะเคมีของกัญชา THC และ CBD

โดยทั่วไปสารสกัดที่ได้จากกัญชา แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) ที่มีพันธะทางเคมีใกล้เคียงกัน แต่ใน CBD จะไม่มีสารกระตุ้นประสาท (Psychoactive) เหมือน THC ที่มีฤทธิ์หลอนประสาทหากได้รับสารมากเกินไป ไม่ทำให้มึนเมา ใจสั่น ไม่ทำให้เกิดการดื้อยาหรือเสพติด
 

แผนภาพจำลองการสกัดน้ำมัน CBD ในอุตสาหกรรม

แผนภาพจำลองการสกัดน้ำมัน CBD ในอุตสาหกรรม
 

ในอุตสาหกรรมต้องใช้การสกัดเพื่อที่จะได้ CBD Oil ออกมา เนื่องจากในใบกัญชามีปริมาณของ THC สูงถึง 12% ในขณะที่ CBD มีค่าเพียง 0.3% เท่านั้น โดยส่วนมากเมื่อใช้ประโยชน์จากใบกัญชา เราจะได้รับสาร THC เป็นอันดับแรกก่อน CBD ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีแปรรูปในอุตสาหกรรมเฉพาะแล้วสกัด CBD ออกมาเท่านั้น

โดย CBD สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา เครื่องสำอาง และอาหาร โดยได้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าการใช้สารสกัด CBD ที่มี THC ไม่เกิน 0.2% ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด และอนุญาตให้ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้

การสกัดน่ำมันกัญชา ในอุตสาหกรรม
ทำไม Cleanroom ถึงสำคัญต่อการสกัด CBD ในอุตสาหกรรม?

การใช้ห้องคลีนรูมเพื่ออุตสาหกรรม CBD Oil นั้นมีความสำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อคงค่าสรรพคุณและสถานะของสาร CBD ในการสกัด CBD Oil โดยต้องมีการออกแบบในลักษณะของคลีนรูมประเภทที่ใช้ในเชิงชีวภาพ (Biological Cleanroom: BCR) ที่ต้องมีการควบคุมทั้งฝุ่นและปริมาณสารชีวภาพ และ Microorganisms จำพวกไวรัส หรือแบคทีเรียต่างๆ ทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่บว กระบวนการ Drying และการสกัดน้ำมัน CBD
 

CBD Cleanroom คลีนรูมกัญชา
CBD Cleanroom ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

CBD Cleanroom มีมาตรฐานเดียวกับห้องคลีนรูมที่ใช้ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม หรือทางการแพทย์ทั่วไป แต่ห้องคลีนรูมสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันกัญชาต้องให้ความสำคัญกับค่าต่างๆ ดังนี้ 

• ค่าฝุ่น (Particles) ในห้องคลีนรูม 
• การปนเปื้อนของอนุภาคต่างๆ รวมไปถึงสารชีวภาพที่ส่งผลต่อพันธะทางเคมีของ CBD 
• การควบคุมค่าความดัน (Pressure) 
• การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity) ในระหว่างการเก็บเกี่ยว และขั้นตอนการ Drying ใบกัญชา โดยในขั้นตอนการสกัดน้ำมันกัญชา สามารถควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำได้ถึง -80°C
 

CBD Cleanroom คลีนรูมกัญชา

คลีนรูมสำหรับ CBD มีมาตรฐานที่ต้องให้ความสำคัญ ได้แก่

มาตรฐาน GMP ในกรณีที่ใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาในอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง และอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ในการวัดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต ซึ่งครอบคลุมไปถึงการลดการปนเปื้อน (Contamination) และจำกัดปริมาณฝุ่นอีกด้วย
มาตรฐาน ISO 14644-1 ในการวัด Class ของห้องคลีนรูมเพื่อกำจัดปริมาณฝุ่น (Particles) และอนุภาคต่างๆ ในอากาศห้องคลีนรูม โดยค่าฝุ่นที่ยอมรับได้จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่าง Owner / ผู้รับเหมา และบริษัทที่ทำการทดสอบ โดยอ้างอิงจาก Spec ห้องคลีนรูมที่กำหนดไว้
• มีการตรวจสอบห้อง Cleanroom อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NEBB ซึ่งสามารถออกใบ Certificate ให้ได้ 

คลีนรูมอุตสาหกรรมน้ำมันกัญชามีรายละเอียดในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบห้องคลีนรูมอยู่มาก ดังนั้นจึงต้องมั่นใจได้ว่าการออกแบบ ก่อสร้าง และทดสอบได้รับมาตรฐานสากล เพื่อประสิทธิภาพของห้องคลีนรูมและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ

 

“ VOV International Co., Ltd ผู้เชี่ยวชาญ รับเหมา ติดตั้ง และตรวจสอบห้องคลีนรูมที่ได้การรับรองจาก NEBB ในการให้คำปรึกษา และช่วยดูแลการทำห้องคลีนรูมทุกรูปแบบ”
Reference :

deltatsys.com/industry-expertise/temperature-control-for-cbd-thc-extraction-and-distillation
connect2cleanrooms.com/knowledge-base/cbd-cleanrooms
mecart-cleanrooms.com/applications/cleanrooms-for-the-cannabis-industry
dmh.go.th/news