email-icon [email protected]
phone-icon + 66.(0)2.995 7470–1
logo

Cleanroom

 • Home
 • /
 • ห้องในโรงพยาบาลที่ควรทดสอบ Cleanroom จากซีรีส์ Hospital Playlist

ห้องในโรงพยาบาลที่ควรทดสอบ Cleanroom จากซีรีส์ Hospital Playlist

ห้องในโรงพยาบาลที่ควรทดสอบ Cleanroom จากซีรีส์ Hospital Playlist

พาทัวร์! ห้องในโรงพยาบาลที่ควรทดสอบ จากซีรีส์ Hospital Playlist

วันนี้ Cleanroom by VOV จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจ ห้องคลีนรูมภายในโรงพยาบาลที่ต้องทดสอบเพื่อรักษาประสิทธิภาพของห้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและได้มาตรฐานสากล NEBB

อันดับแรก เราต้องเข้าใจขั้นตอนการทำงานของการทดสอบ Cleanroom ก่อน โดยคลีนรูม แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ ห้องแรงดันบวก (Positive Pressure Room) และ ห้องแรงดันลบ (Negative Pressure Room)

อธิบายง่ายๆ คือ ห้องแรงดันบวกจะเป็นห้องที่ควบคุมการไหลของอากาศจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในห้อง ใช้กับห้องที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น ห้องผ่าตัดทั่วไป (OR-Positive), ห้องคลอด (Labour Room) ห้องผู้ป่วยวิกฤติแรงดันบวก (ICU-Positive)

ในขณะที่ ห้องแรงดันลบจะเป็นห้องที่ถูกออกแบบให้ควบคุมอากาศภายในห้องไม่ให้ไหลออกไปภายนอก เหมาะกับห้องที่ต้องการกักเก็บเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย เช่น ห้องผู้ป่วยวิกฤติแรงดันลบ (ICU-Negative), ห้องแยกโรค (Isolation Room)

การทดสอบหลักๆ ของห้องคลีนรูม มีดังต่อไปนี้

 • การวัดปริมาตรลม (Airflow Volume Test) และ อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ (Air Change Rate) ที่ต้องทำการวัดควบคู่กันไปเสมอ
 • การวัดแรงดันภายในห้อง (Room Pressure)
 • การวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature and Relative Humidity Test)
 • การตรวจสอบการรั่วไหลของแผ่นกรอง (Filter Installation Leak Test)

ต่อไป เราจะมาดูกันว่าใน ซีรีส์ Hospital Playlist เรื่องโปรดของใครหลายๆ คนจะมี คลีนรูมห้องอะไรบ้าง และต้องมีการทดสอบอย่างไร? ตามไปดูกันเลย!

ห้องแรงดันลบ ห้องผ่าตัด operating room

1) ห้องผ่าตัด (Operating Room: OR)

ห้องผ่าตัดเป็นห้องที่เห็นในซีรีส์มากที่สุด! ถือเป็นห้องที่ต้องการสภาวะปลอดเชื้อ เพราะหากมีเชื้อโรคปะปนเข้ามาจากภายนอก อาจส่งผลต่อผู้ป่วย ศัลยแพทย์ และผู้ช่วยที่อยู่ในห้องนั้น

ห้องผ่าตัดมีได้ทั้งห้องแรงดันบวกและห้องแรงดันลบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการใช้งานเป็นหลัก แต่โดยทั่วไปจะเป็นคลีนรูมชนิด ห้องแรงดันบวกเป็นหลัก
ตัวอย่างการผ่าตัดโดยใช้ห้องชนิดแรงดันบวก ได้แก่

 • การผ่าตัดทั่วไป
 • การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
 • ผ่าตัดหัวใจ
 • ผ่าตัดสมอง ฯลฯ

ห้องผ่าตัดแรงดันลบสร้างไว้สำหรับผ่าตัดผู้ติดเชื้อ ที่สามารถแพร่กระจายทางอากาศและเป็นอันตราย เช่น การผ่าตัดผู้ที่ติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดรุนแรง ได้แก่ ผู็ป่วยโรค SARS ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นต้น

การทดสอบห้องผ่าตัด โดยทั่วไปจะเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ ห้องผ่าตัดแรงดันบวกจะมีส่วนพิเศษที่ต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมคือการวัดอนุภาคในอากาศ (Airborne Particle Count Test) เพื่อป้องกันการเจือปนของสิ่งไม่พึงประสงค์ในอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน

ส่วน การตรวจสอบการไหลของอากาศ (Airflow Visualization Test) จะทำเมื่อมีความต้องการที่จะเห็นภาพการไหลของอากาศภายในห้องว่าไปในทิศทางที่ต้องการหรือไม่?

ห้องคลอด labour room

2) ห้องคลอด (Labour Room: LR)

ห้องคลอดเป็นห้องแรงดันบวก มีหลักการทำงานก็เพื่อควบคุมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนมากับอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้คลอดบุตร เด็กทารกแรกเกิด สูติแพทย์ และผู้ช่วยในห้องนั้น

โดยห้องคลอดต้องทดสอบ การวัดอนุภาคในอากาศ (Airborne Particle Count Test) เช่นเดียวกับห้องผ่าตัด

ห้อง ICU ห้องไอซียู

3) ห้อง ICU (Intensive Care Unit)

ห้อง ICU มีทั้งแบบแรงดันบวกและแรงดันลบ โดย ห้อง ICU-Positive จะเป็นห้องแรงดันบวกมีหลักการทำงานเหมือนกับ OR-Positive ใช้กับผู้ป่วยวิกฤติทั่วไป

ห้อง ICU-Negative จะเป็นห้องแรงดันลบที่มีหลักการทำงานเหมือนกับห้องแยกโรค (Isolation Room) ใช้กับผู้ป่วยวิกฤติที่ติดเชื้อ เช่น โควิด-19, วัณโรคปอด เป็นต้น

ห้อง ICU-Negative จะทำการควบคุมเชื้อไม่ให้ให้กระจายออกนอกห้อง โดยจะดูดอากาศเสียภายในห้องผ่านตัวกรองที่มีประสิทธิภาพอย่าง HEPA Filter / ULPA Filter ก่อนปล่อยทิ้งในจุดที่เหมาะสม ซึ่งการทดสอบทั่วไปจะเหมือนกับห้องแรงดันบวก

แต่สิ่งที่ควรตรวจเป็นพิเศษ คือ การตรวจสอบการรั่วไหลของแผ่นกรอง (Filter Installation Leak Test) ที่กรองอากาศเสียให้ภายในห้องก่อนปล่อยทิ้งในจุดที่เหมาะสม เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าไม่มีเชื้อโรคที่จะหลุดออกสู่ภายนอกได้


NEBB cleanroom testing by VOV

ห้องคลีนรูมควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในโรงพยาบาล เพื่อเช็กความเสียหายและเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานและระยะเวลาที่ยาวนาน โดยการตรวจสอบควรเป็นการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน จากผู้ที่ได้รับการรับรอง NEBB
 

โดย VOV International เป็นผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบห้องคลีนรูมที่ได้การรับรองจาก NEBB พร้อมบริการให้คำปรึกษา และช่วยดูแลการทำห้องคลีนรูม เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบห้องคลีนรูมของคุณให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล NEBB 14644-1 การันตีคุณภาพและประสบการณ์โดยทีม NEBB Certified Firms

นอกจากนี้ สามารถอ่าน 7 สาเหตุที่ทำให้การทดสอบคลีนรูมไม่ผ่านรามเกณฑ์ NEBB และ การออกแบบโรงพยาบาลผ่านซีรีส์หมอสุดฮิต อย่าง Hospital Playlist ได้ที่นี่